een beetje historie

 

Misschien is de “In de Oude Pruim” een wat eigenaardige naam voor een herberg, maar daar is een verhaal aan verbonden.

 

Vanwaar komt de naam? En dat sinds 1871 vijf generaties lang?

 

De stichter van het huis, Petrus Derauw, was eveneens fruithandelaar Op een dag verliep de verkoop van zijn Naamse pruimen niet al te vlot en bleef hij met heel wat overschot zitten.
Verscheidene dagen trok hij met dezelfde pruimen naar de markt, waar de aandachtige kopers niet ontging da de koopwaar niet al te vers meer was. Gevolg was dat "Pie met zijn oude Pruimen" voor de rest van zijn leven met de bijnaam opgezadeld zat.

 

Dat Pie tevens herbergier was, werd de zaak dan ook maar "In de Oude Pruim" gedoopt.

 

Petrus Derauw heeft zijn herberg zelf ontworpen en bovendien eigenhandig gebouwd. Zoon Kobe Derauw was de volgende uitbater. Later volgde Guillaume Derauw hem op. Deze liet van de schuur en de opslagplaats een magazijn maken waar lambiekvaten werden opgeslagen.

 

Pierre Derauw heeft tot 1963 de traditie van biersteker (bierhandelaar) hoog gehouden en tot 1993 de herberg als café restaurant uitgebaat.

 

De vijfde generatie met name Antoine Derauw houdt deze traditie in leven en dat met succes.